Start

zobacz więcej

Investment Banking
Project Management
Restrukturyzacja

Rada Partners powstałą w 2007 roku. Świadczymy usługi bankowości inwestycyjnej (w tym pozsykiwania finansowania, emisji akcji, obligacji, fuzji i przejęć), zarządzania projektami i resturkturyzacji.

W naszej pracy czerpiemy z wieloletniego doświadczenia zdobytego przez naszych partnerów w wiodących instytucjach finansowych i firmach konsultingowych w Polsce i na rynkach międzynarodowych.

Koncentrujemy się na doradzaniu średnim i większym polskim firmom.

Doświadczenie

Międzynarodowe dośwadczenie i znajmość lokalnej kultury biznesu

Wartość

Wymierne korzyści dla biznesu klienta


Usługi

zobacz więcej
BANKOWOŚĆ INWESTYCYJNA
 

Nasza ekspertyza obejmuje:

– Fuzje i przejęcia;

– Pozyskiwanie kapitału:
   • Emisje pierwotne i wtórne akcji;
   • Emisje obligacji i innych instrumentów finansowych;
   • Pozyskiwanie inwestorów strategicznych;
   • Private Equity;

– Finansowanie dłużne i typu Project Finance;

Współpracujemy z wiodącymi polskimi i zagranicznymi bankami, funduszami inwestycyjnymi i biurami maklerskimi.

Opracowania i wdrożenia strategii

Aby maksymalizować wartość firmy, wspieramy zarządy i akcjonariuszy w zakresie:

– Strategii rozwoju (ekspansja, restrukturyzacja);

– Analiz i feasibility studies;

– Optymalizacji procesów zarządzania;

– Biznes planów i modelowania finansowego;

– Strategii finansowych, w tym pozyskiwania środków i wychodzenia z inwestycji;

– Wsparcia dla spółek w zakresie Investor Relations i relacji z instytucjami finansowymi.

Optymalizacja Biznesu i restrukturyzacja

Nasze wsparcie obejmuje:

– analizę i wskazanie obszarów wymagających restrukturyzacji (w tym restrukturyzację finansową czy biznesową);

– określenie szczegółowego planu i niezbędnych zasobów;

– zarządzanie projektami i wdrożeniami;

– analizę powdrożeniową.

Sukcesja i zarządzanie przedsiębiorstwem

– Płynne przekazanie biznesu określonym następcom;

– Zapewnienie ciągłego wzrostu wartości firmy z opcją sprzedaży firmy w przyszłości;

– Zarządzanie przedsiębiorstwem dla osiągnięcia celów uzgodnionych z właścicielem.


Wybrane Projekty zrealizowane przez nas i naszych Partnerów

zobacz więcej
Nova KBM

Oferta publiczna akcji banku NKBM

Gothaer

Nabycie pakietu 77% akcji w PTU SA

silkroutefinancial

Analiza strategiczna opcji wejścia na rynek turecki

Długie Rozmowy SA

restrukturyzacja portfela nalezności

Grupa CEZ

Prywatyzacje polskiej energetyki

PERN

Stretegiczne przejęcie Naftoportu

Klient sektora infrastruktury

Analiza strategiczna opcji rozwoju

Klient branzy budowlanej

Przygotowanie procesu IPO